دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

سخنان نينا پاتل در مورد آموزش آرايشگري ( قسمت سوم )

همچنين ، من تبديل به طيف وسيعي از اطلاعات شده ام که مشتريان مي توانند از آن استفاده کنند ؛ از پيشنهادات مربوط به يک کتاب گرفته تا ريمل آموزش ميکاپ ، رستوران ها و پيشنهادات مربوط به دنياي مد . اين کار در واقع در مورد يادگيري تمام چيز هايي است که هر يک از مشتريان در مورد آن به من نياز دارند . من يک مشتري دارم که نوعي برنامه خاص تلويزيوني را دوست دارد در صورتي که از نظر ديگران اين برنامه در حدي نيست که انقدر به آن عشق بورزيم ؛ با اين حال او آنقدر به من اعتماد دارد که در گفت وگو هايمان در مورد آن با من صحبت کند و من طوري نشان مي دهم که من نيز آن را دوست دارم . اکنون ما يک باشگاه هواداران مخفي موضوعات متفاوت در اطراف خود داريم .

آموزش آرايشگري و انجام تکنيک هاي آن در واقع ارائه توجه کاملتان به مشتري است . اين در واقع اين است که شما به هر کسي اجازه دهيد در مورد هر چيزي که دوست دارد با شما صحبت کند .

کار من شامل درک کردن مردم و نشان دادن علاقه ي واقعي است به طوري که شايد فقط شريک زندگي آن ها يا بهترين دوستشان بتواند براي آن ها انجام دهد . شما بايد به مدت يک تا دو ساعت تمام حواس و تمرکز خود را به مشتري اختصاص دهيد . اين کار در حقيقت گوش دادن به صحبت هاي آن ها و اجازه دادن به مشتريان براي بيان هر چيزي است که مي خواهند . در آموزش آرايشگري و ارائه ي خدمات زيبايي شما اجازه مي دهيد که شخصي جديد وارد زندگي شما شود . من هميشه مي گويم که آموش آرايشگري فرا تر از کاري است که من يا شانه و قيچي خود انجام مي دهم . يکي از دوستان عزيز من در حال حاضر ، اول مشتري من بود . بعضي روز ها آنقدر خوشحال هستم که مي خواهم به هوا بپرم ؛ زيرا مشتري هايي در آموزش ميکاپ و ساير موارد دارم که مثل دوست هر روز پشت هم ايستاده ايم و دوست دارم با آن ها صحبت کنم .